Nieuwe stalling

15 maart 2021. Met de aanschaf van de vierde duo-fiets werd het ook tijd voor het uitbreiden van de stallingen. Het was niet makkelijk om een stalling te vinden maar uiteindelijk is het gelukt!

We hebben een nieuwe stalling gevonden bij de manage aan de Leidseweg. Deze stalling wordt ons ter beschikking gesteld door de firma Freek van Os

.

Fietsenstalling Richard Wagnerlaan in gebruik

Op 11 juli is de tweede stalling in gebruik genomen bij de Richard Wagner appartementen (Richard Wagnerlaan 73). Grote dank aan Stichting Woonzorg Nederland en de bewoners van de Wagnerflat die de stalling beschikbaar hebben gesteld.

Nu zijn er twee locaties in Voorschoten waar u een fiets kunt reserveren om te gaan fietsen. De twee locaties liggen bewust enigszins verspreid over Voorschoten zodat u een locatie kunt kiezen die het meest dichtbij is. In het planningssysteem “Samen Fietsen” kunt u kiezen voor locatie Foreschate waar “Fiets 1” staat en locatie Wagner waar “Fiets 2” staat.

We danken Woonzorg Nederland hartelijk voor het beschikbaar stellen van deze mooie ruimte.

Stalling eerste duofiets bij Topaz Foreschate

Graag willen we verzorgingshuis Topaz Foreschate heel hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van een ruimte om de eerste duofiets te stallen.

Deze stalling werd 14 juni in gebruik genomen en Rob Eckhardt is de technisch beheerder van de duofietsen.

Hij zorgt dat de fiets in topconditie is als u een rit gaat maken. Ook zal hij een proefrit met u maken als u zich opgeeft als vrijwilliger of gast.

Nu heerlijk Fietsen!