Nieuwe stalling

15 maart 2021. Met de aanschaf van de vierde duo-fiets werd het ook tijd voor het uitbreiden van de stallingen. Het was niet makkelijk om een stalling te vinden maar uiteindelijk is het gelukt!

We hebben een nieuwe stalling gevonden bij de manage aan de Leidseweg. Deze stalling wordt ons ter beschikking gesteld door de firma Freek van Os

.

Een vierde duofiets

10 maart 2021. Fietsmaatjes Voorschoten heeft een subsidie ontvangen van Stichting de Carolusgulden. Met deze subsidie is een 4de duofiets aangeschaft welke deze week in gebruik genomen is. Ook deze fiets van Fietsmaatjes Voorschoten is uiteraard veilig uitgevoerd met het Coronascherm tussen de fietsers in.

Stichting De Carolusgulden is opgericht in 2008 en is voortgekomen uit de stichting Rosenburch, die verantwoordelijk was voor het beheer van het woongebouw Rosenburch te Leiden. Bij de verkoop van dit woongebouw voor ouderen is er geld vrijgekomen. Dit geld vormt het werkkapitaal van de stichting waarmee de stichting activiteiten en initiatieven die leiden tot verbetering van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk, Teylingen en landen in ontwikkeling financiert.

Fietsmaatjes Voorschoten dankt stichting de Carolusgulden heel hartelijk voor deze subsidie.